Opowiadania:

Udało się, podzieliłem włos na czworo nie znając kryteriów według których rozwiązuje się ten problem. Odpowiedzi nie uzyskałem nawet w Polskiej Akademii Nauk, oraz w żadnych innych szacownych placówkach w najbliższej okolicy. Decyzję podjąłem samorzutnie, może pochopnie, że włos będę dzielił wzdłuż, a nie w poprzek. W poprzek to żadna sztuka. Na przykład znając Rozalkę, córkę prof. Wilczura, szlachciankę z urodzenia i zamiłowania, wiemy, iż nosi warkocze długie, które chowa do bocznych kieszeni, modą przaśnego zaściankowego szlachectwa. Taki włos dziecko potrafi podzielić na czworo, rwąc na kawałki. Wybrałem kłak sztywny, szczotkowaty, z krótko przystrzyżonej, na modłę junkrów pruskich głowy barona von Tutanchamona. Użyczył mi włosa w sposób szarmancko pruski, godny przodków, których pokolenia cechowała grzeczność w stosunku do potencjalnych badaczy owłosienia od czasu wachlarza Wilhelmów, osiadłych w okolicach Królewca, którzy użyczali swych kłaków torsowych do badań nad kwaśnością Kisłozy. Ze względu na przeszłość barona i jego przodków nawykłych do zapachu bitewnego i huku armat, postanowiłem, że włos podzielę ładuneczkiem wybuchowym kalibru zero, zero, zero osiem na bazie mestaceliny. Wywierciłem otworeczek świderkiem we włosie barona, posiadając jego akceptację podkreśloną okrzykiem - zu Füssen liegt!
Koniec włosa uzbroiłem w zapalniczek wraz z kabelkiem zakończonym detonatorkiem na prądzik i odpaliłem.
- Drastisch Kolossal ! Donośny baryton towarzyszył wybuszkowi.
Stał dalej wyprężony i zaciekawiony eksperymentem godnym eksperymentów wachlarza Wilhelmów, a ja natomiast zabrałem się za szukanie szczątków powybuchowych. Najpierw znalazłem zdeformowany zapalniczek, a długo, długo potem jedną czwartą włosa i nic więcej. Trzy z pozostałych przylgnęły do pobratymczej szczeciny barona, co on autorytatywnie potwierdził. Powiedział mi, iż zawsze może świadczyć o udanym eksperymencie, a wiarygodność swych słów gotów jest udowodnić badaniem rezonansowym swej szczeciny. Taka też notka została złożona zarówno w prasie fachowej, jak i podczas konferencji prasowej, którą nie omieszkałem zwołać niebawem. Jedna czwarta włosa potwierdzona i opisana przez profesora mgr Jemiołę spoczywa godnie w Katedrze Instytutu Badań Spraw Ważnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, do którego rzecz jasna ma zawsze wstęp wolny baron von Tutanchamon.