Opowiadania:

Zdawałoby się że jestestwo pana Jego Organa jest jedynym dądlem w najbliższym i trochę dalszym okręgu. Zdawałoby się, ale okazuje się to być nieprawdą, gdyż dądle zwane dądlami innymi są przecież powszechne wokół, tak u Angeliki, Piotrusia, jak i innych wanokrańców, którzy owymi dądlami czarują otoczenie bliższe i dalsze. Nie dajmy się zwieść tamtym dądlom, bo to do niczego nie doprowadzi. Dądel dądlowi nie równy.