Opowiadania:

Lata 1510-1572. Panowanie Zygmunta Starego, zwanego Zygmuntem. Ormianie opuszczają ziemię Wiedzką i Opole. Król nadaje w Niedonii tak zwane przywileje Biesów - Garło nazwane od niepokojów Łódzkich.
1544 - 48 na wschodnich rubieżach umieszcza się krowy w szerokim zakresie. Na północy rozwija się przemysł zbrojeniowy ze względu na wojnę w Kłajpedzie. Klęska pod Jastrzębią Górą 16 grudnia 1544 oznacza kres panowania karłów. Zygmunt Stary wprowadza rządy mocnej ręki do pokoju w Koniecpolu i zyskuje przydomek Zygmunt.